Domů > Novinky > Obsah

Jak zabalit květiny

Jun 04, 2019
1 Vyberte papír. K zabalení květin můžete použít téměř jakýkoli druh papíru. Pokud chcete jednoduchý klasický vzhled, vyberte obyčejný hnědý papír. Pro elegantnější vzhled zvolte balicí papír nebo zdobené balicí listy. Chcete-li získat jedinečný vzhled, zvažte použití: [1]
  • Noviny

  • Stránky ze starých knih (pokud zabalíte malé květiny)

  • Listy hudby

  • Barevný hedvábný papír


  • 1

2 Položte květiny na papír. Uprostřed stonků květů zajistěte gumičku. Usnadníte tak jejich zabalení a zabráníte jejich uvolnění v papíru. Položte květiny na papír tak, aby gumový pásek byl zarovnán se složeným okrajem papíru. [2]
  • Malá část stonků bude zabalena. Květiny by však měly pokrývat hodně papíru, zatímco je odkryto velké množství stonků.

3 Přeložte papír na polovinu. Položte papír na stůl tak, aby potištěná nebo barevná strana směřovala dolů. Postavte stranu nejblíže k sobě nahoru a dozadu, abyste ji mohli složit asi do poloviny. Přehněte papír pod úhlem tak, aby byla odkryta některá obyčejná strana. [3]
  • Pokud nepoužíváte barevný papír, měli byste jej papír sklopit pod úhlem. To vytvoří dekorativní záhyby v zabalené kytici.

4 Omotejte papír kolem květin. Přeložte jednu stranu papíru nahoru a přes květy tak, aby dosáhla druhé strany. Poté můžete kytici převrátit tak, aby byl celý papír zabalen, nebo můžete druhou stranu složit přes květiny. [4]
  • Tato metoda bude mít trochu tvar kužele a může být dobrá pro zabalení kytice s různými velikostmi květů.

5 Zajistěte papír. Vezměte několik kusů čisté oboustranné pásky a položte je na záhyby papíru, které se překrývají. Přitiskněte lepené kousky k sobě tak, aby se zabalená kytice nerozpadla, když budete pohybovat rukama. Pokud nemáte pásku, můžete použít provázek nebo provázek. Budete jen muset strunu nebo provázek pevně zabalit, aby se papír nerozbalil. [5]
  • Kytici můžete dokončit zabalením přídě na spodní část papíru, kde se setkává se stonky.

8